Vòng Quay Nick Liên Quân

Số người đang chơi: 40 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Eri*****er - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 36 Quân Huy    -      Sh*****ana - đã trúng Nick Liên Quân Thường 300k    -      Je*****ro - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 36 Quân Huy    -      Kyl*****rs - đã trúng Nick Reg Thường 100k    -      Bi*****by - đã trúng Nick Liên Quân Thường 500k    -      Art*****ee - đã trúng Random Quân Huy    -      Jon*****cka - đã trúng Nick Liên Quân Thường 500k    -      Phi*****des - đã trúng Nick Reg Random 50k    -      Car*****ha - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 36 Quân Huy    -      Ron*****ice - đã trúng Nick Reg Random 50k    -      Den*****ice - đã trúng Nick Reg Random 20k
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
117***le Random Quân Huy 2024-02-24 09:27
406***lo Random Quân Huy 2024-02-23 09:05
373***om Chúc mừng bạn đã trúng 36 Quân Huy 2024-02-23 08:27
103***om Random Quân Huy 2024-02-22 23:00
103***om Random Quân Huy 2024-02-22 23:00
103***om Chúc mừng bạn đã trúng 36 Quân Huy 2024-02-22 23:00
103***om Chúc mừng bạn đã trúng 36 Quân Huy 2024-02-22 23:00
103***om Nick Reg Random 20k 2024-02-22 23:00

Các vòng minigame khác

Gắp Lì Xì

Đã chơi: 2280

56,250đ 45,000đ

TÌM KHO BÁU 9999 KIM CƯƠNG

Đã chơi: 21018

23,750đ 19,000đ

Săn Acc V4 Full Gear

Đã chơi: 263

250,000đ 200,000đ

Vòng Quay Nick Blox Fruits

Đã chơi: 1860

36,250đ 29,000đ

Gấu Phun Kim Cương

Đã chơi: 20090

12,499đ 9,999đ

Vòng Quay Kim Cương Free Fire

Đã chơi: 28212

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 11488

23,750đ 19,000đ

Kéo Tâm Nhận Quà

Đã chơi: 75163

12,499đ 9,999đ

Vòng Quay Rồng Bay Phượng Múa

Đã chơi: 114864

12,499đ 9,999đ

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 2531

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 6675

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Nick Free Fire

Đã chơi: 8786

56,250đ 45,000đ

Chạy Bo Nhận Quà

Đã chơi: 73441

12,499đ 9,999đ

Cơn Mưa Kim Cương

Đã chơi: 74640

12,499đ 9,999đ

VQ AK Rồng Xanh

Đã chơi: 2287

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »