Khuyến mãi Halloween

Chào mừng dịp Halloween Shop Bác Gấu tặng bạn các mã giảm giá sau:

1. Giảm 50k cho các nick Free Fire từ 500k đến 999k

- Mã: BACGAU50K

- Số lượng áp dụng: 50 mã

- Số lượng sử dụng: 01 lượt / tài khoản

- Thời hạn sử dụng: 28/10/2023 đến 04/11/2023

2. Giảm 150k cho các nick Free Fire từ 1tr đến 2tr

- Mã: BACGAU150K

- Số lượng áp dụng: 30 mã

- Số lượng sử dụng: 01 lượt / tài khoản

- Thời hạn sử dụng: 28/10/2023 đến 04/11/2023

3. Giảm 250k cho các nick Free Fire trên 2tr

- Mã: BACGAU250K

- Số lượng áp dụng: 10 mã

- Số lượng sử dụng: 01 lượt / tài khoản

- Thời hạn sử dụng: 28/10/2023 đến 04/11/2023

Khuyến mãi liên quan